Advanced Search found 2 item(s) featuring "Georges de Porto-Riche"

1919-02-11 Tooneel te Brussel I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . spreken. Ik spreek niet gaarne kwaad, vooral als ik gelegenheid heb, den loftrompet te steken. Daar verschaften mij Henri Bernstein en Georges de Porto-Riche gelegenheid toe. Van den eerste, die mij anders afkeer pleegt in te boezemen, zag ik een goed stuk, dat nochtans ook een . . .
  • . . . te maken zou zijn, indien "l'Elévation" niet tot een drama, maar tot een roman was geworden, of, als drama, geschreven zou zijn door G. De Porto-Riche . Dezes "Amoureuse" verdient, met al de decadentie waarvan het getuigt, classiek te heeten, zooals Baudelaire 's "Fleurs du Mal" dat waardig . . .
  • . . . is. Is er iets moeilijker, dan voor tooneel te schrijven, dan is het, dit met de eigen gemoedstaai te doen. De personen van Porto-Riche zijn scherp omlijnd en diep doorgrond: zij spreken nochtans de taal van hun schepper, en dit zonder er iets van hunne individualiteit bij te . . .
  • . . . al zijne tragiek teweegbrengt, heeft sommigen aan Racine doen denken: ik ben de eerste niet, die dezen naam naast dien van Porto-Riche noem. Bij dezen laatste - het dient er aan toegevoegd - gaat het literair geweten misschien nog dieper, uit het zich vooral in persoonlijker . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . aan een stuk van den eveneens-beloofden Synge . Gaat Charles Vildrac er niet zoo gemakkelijk in, dan is daar nog Georges de Porto-Riche . Zoodat Jules Delacre misschien het lot der avant garde-tentoonstellingen ontgaat, die verketterd worden en doorgaans zelfs doodgezwegen. En dan zal . . .