Advanced Search found 1 item(s) featuring "Gustav Freytag"

1922-03-12 De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
  • . . . E. W. Schmid : De Klapperbeentjes - J. Fabricius Jr : Dole Wappers - F. Hebbel : De Niebelungen - G. Freytag : Die Journalisten - Grillparzer : Des Meeres und der Liebe Wellen - G. Hauptmann : De verdronken Klok - H. . . .
  • . . . Hooft : Warenar - Sophokles : Philoktetes - F. Hebbel : De Niebelungen - Grillparzer: Des Meeres und der Liebe Welle - G. Freytag : Die Journalisten - Moreto y Cabana : Donna Diana - Gogol : De Revisor. Deze voorstellingen zouden telkens worden voorafgegaan door . . .