Advanced Search found 4 item(s) featuring "Hector Berlioz"

1919-03-29 Belgische Muziek (Karel Van de Woestijne)
  • . . . themata, door wijlen Theo Yvoire . Het eerste is pralend-uiterlijk, in den trant van Peter Benoit , die het had van Berlioz ; het tweede fijner maar minder gevuld, en, zou men kunnen zeggen, schoolwerk. En beide stukken doen waarlijk verouderd aan. N.R.C., 3 April 1919 . . . .
1921-11-02 Muziek te Brussel VI (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Dukas en "Eros vainqueur" van Pierre de Bréville te genieten kregen, met vertolksters als Mary Garden en Madame Croiza, afwisselend met Berlioz "Troyens" en den volledigen Gluck -cyclus, dan zou deze "Marouf", met al zijne beminnelijke kwaliteiten, vermoedelijk gevallen zijn als een steen. Men zou . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . jaar geleden, dat hier een volledige Glück -cyclus werd uitgevoerd, toen Parijs daar geenszins aan dacht, en dat zelfs de oratoria van Berlioz er ten tooneele werden gevoerd - La Damnation de Faust en l'Enfance du Christ, - die Parijs slechts in de concertzaal duldde. Voor zangers . . .
1941-02 NAAR EEN VLAAMSCHE DANSKUNST (Elsa Darciel)
  • . . . De dichters en schrijvers Heinrich Heine , Walter Scott , Victor Hugo , de schilder Delacroix , de toondichter Berlioz , om er slechts enkelen te noemen, waren op het gebied van de kunst de baanbrekers van de nieuwe beweging. Er moest opgeruimd worden met . . .