Advanced Search found 3 item(s) featuring "Hendrik Diels"

1937-01-19 Bohême (L.O.)
  • . . . de gadvo-vertooning in aanmerking komt, stond mede borg voor het gunstig onthaal van deze wederopvoering. Met het eigen gezelschap voelde ook de dirigent Hendrik Diels zich volkomen thuis. 't Kwam vooral ten goede aan het tweede bedrijf, het tooneel in het Café Momus, dat ditmaal vlot tot zijn . . .
1932-01-08 De Gijli(e)dioten (Victor J. Brunclair)
  • . . . broodroof gedreigd, want Rip raadt W. Benoy aan Diels uit te schakelen met de hand op het nieuwe lastkohier. Hendrik Diels , vindt bij hem genade, omdat hij toevallig door de directie Tokkie - Derickx werd aangeworven. Ja Rip, vitriool in een vulpen . . .
1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
  • . . . Katschourowsky, op de zevende Suite van Haendel , voor het orkest bewerkt door Aug. L. Baeyens , onder de leiding van Hendrik Diels . De eerste gebeurde op Zaterdag 21 Januari 1933 . Een wél interessante incursie op het gebied der... toén moderne Amerikaansche show-operette, deed de . . .