Advanced Search found 4 item(s) featuring "Henry Kistemaeckers"

1925-09 Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge? (Willem Putman)
  • . . . de Fransche literatuur worden geassimileerd. Zoo vernemen wij, dat Francis de Croisset , M. de Waleffe , Hennequin en Kistemaeckers Belgen zijn. Wat nu de echte "auteurs de chez nous" betreft, Flament meent dat onder hen veel eerste-rangs-literatoren zijn en dat, zoo . . .
1933-03-17 Ter nagedachtenis van Dr. J.O. de Gruyter (Victor J. Brunclair)
  • . . . Gruyter ons tooneel ongeveer was een kweekschool van wansmaak. Het repertoire werd hoofdzakelijk ontleend aan het boulevardgenre. Bernstein , Bataille , Kistemaekers waren de toenmalige theatergoden, en waar al eens naar werk van Shakespeare werd gegrepen, bracht men ons dit voor in onberispelijken Poesjestijl. . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . is trouwens voor de Belgische personaliteit, of voor de personaliteit tout court, een gevaar, waar een Francis de Croisset en een Henry Kistemaeckers het bewijs van zijn. En aldus worden heel wat degelijke doch Belgische stukken te Brussel op.... welwillendheid, zonder meer, onthaald, en na zeer . . .
1922-12-05 FRANSCH-BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . uit die, naar Parijs uitgeweken, er met meer of minder talent de stroomingen der mode volgen of zelfs leiden - ik denk aan Kistemaekers en aan Francis de Croisset , cm te zwijgen van exploitanten als Hanswick en De Wattine - ziet men . . .