Advanced Search found 1 item(s) featuring "Henri Liebrecht"

1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . orde.» Altijd nog in ditzelfde vruchtbaar 1933 kregen we dan «MOINS UNE SECONDE» van Eliott Laster , in een bewerking van Henri Liebrecht en Lionel Renier . En dat werd gespeeld door een gezelschap dat in zekere mate een voortzetting was van den vroegeren «