Advanced Search found 2 item(s) featuring "Het Volkshuis, Brussel"

1921-11-25 EEN TOONEELVERTOONING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . zijn roman heeft getrokken, waar Paul Gilson eene frissche folkloristische muziek bij geschreven heeft, en die gisteren de "Section d'Art" van het Volkshuis heeft vertoond, maakt eene uitzondering uit op het repertorium dat wij doorgaans te slikken krijgen. Weer is het geworden veel minder een tooneelwerk . . .
1922-09-27 VOLKSTOONEEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . al werd hij in de laatste twintig jaar ook al toegejuicht door het volk. Er is iets anders dat de onderneming van het Brusselsche Volkshuis maakt tot eene schoone illusie. Die onderneming is een Fransche, en de overgroote meerderheid van het zelfs-ontvoogde Brusselsche volk is door en door . . .