Advanced Search found 1 item(s) featuring "Henry de Régnier"

1919-03-27 Het Tooneel te Brussel II (Karel Van de Woestijne)
  • . . . doordat het eene scherpgeteekende personaliteit in felle of kantige plastiek weergeeft, maar in zijn klassieken eenvoud die gezochtheid veracht, veel meer dan een Henry de Régnier of een Jean Moréas , en meer zelfs dan een Francis Vielé-Griffin de muzikale uiting is van eene uiterst-oprechte . . .