Advanced Search found 2 item(s) featuring "Heizelstadion, Brussel"

1935-09-10 Glorie van den Arbeid (A.d.M.)
  • . . . dat, wat overbleef, tot een wanschapenheid werd misvormd door het Belgische procede van het meest potsierlijke bilinguisme. Die tekst is uitgevoerd in het Brusselsche Heiselstadion , op een wijze die ik me nu nog niet realiseer en waarvoor ik maar een verontschuldiging vind: dat Lode Geysen niet . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . gegeven te midden der knielende koorsprekers. Ten slotte zou als machtsontplooiing de uitvoering van het K. A. J. spreekkoor «Nieuwe Jeugd» gaan in het stadion van de Brusselsche Tentoonstelling . Het is stellig als een triomf voor ons dat de K. A. J. heel hare manifestatie op dit wereldcongres . . .
  • . . . Mechelen, verzocht werden een massaspel te schrijven en te geleiden. Allerlei omstandigheden brachten er ten slotte toe dat het moest opgevoerd op zelfde Heyselstadion waar het jaar te voren het zooeven besproken massaspreekkoor der Kajotters plaats greep. Aldus ontstond het massaspel : «Credo !» Twee tendenzen beïnvloedden vooral . . .