Advanced Search found 5 item(s) featuring "Hendrik Van Rooy"

1939-07 HET EEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1928-29 (August Monet)
  • . . . Schrey leidde deze vervaarlijke partitie, terwijl de regie aan den heer Engelen was toevertrouwd. De opvoering van «Keizer Karel», van de heer en Hendrik Van Rooy voor den tekst en Theophiel Peeters voor de muziek — den eersten keer op Zondag 7 April 1929 — . . .
1921-09-15 Driejaarlijksche wedstrijd voor Tooneelletterkunde: Tijdvakken 1913-1915 en 1916-1918: Het verslag van de Jury (Anon.)
  • . . . werk van Scheltjens , Piet van Assche , Edm. Roeland , Balieus , Horemans , Crets , van Rooy , De Graeve , Coopman en Claeys , Van Overbeke , Sabbe , Martens ,
1939-07 HET TWEE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1918-19 (August Monet)
  • . . . de strekking op dit moment wel zéér in den smaak moest vallen : «Oorlogswee» van Armand Timmermans op een tekst van Hendrik Van Rooy . En... met een totaal verschaald en beschimmeld : «De Zwarte Kapitein» van Jos Mertens . «Oorlogswee» zag voor 't eerst het . . .
1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
  • . . . — op Donderdag 1 Maart 1928 — van «De Geest», een bewerking tot zangspel van één van Consciences keldermondvertelsels, door Hendrik Van Rooy , gecomponeerd door Edward Verheyden . ...Wéér zooveel mooie Vlaamsche muziek vergooid aan een al te naief libretto ! Op het . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
  • . . . op het operagebied nog de heer Emile Painparé , op Zondag 19 April 1924 met een bedrijf op een tekst van Hendrik Van Rooy : «Anita». Dit eerste seizoen van de directie Derickx en Tokkie werd ook zeer sterk gekenmerkt door de . . .