Advanced Search found 1 item(s) featuring "J.M. Yssel De Scheper-Becker"

1922-03-12 De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
  • . . . stellen ons voor om de 14 dagen een première te geven uit het volgende repertoire: J. v. d. Vondel : Lucifer - J. M. Yssel DeScheper-Becker : Het laatste Stadium - B. Ranucci : Dat wat ge niet hebt - R. Kimpe : Het bateloos Offer . . .