Advanced Search found 1 item(s) featuring "Ignace Liliën"

1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
  • . . . ging het om «Beatrys» — het «Ik dien» van Herman Teirlinck , tot zangspel verwerkt door een in Polen verblijvenden Nederlandschen componist, Ignaz Liliën . Toen hun werk reeds door onze Vlaamsche Opera aanvaard en zelfs in studie genomen was, hadden de auteurs het ook in . . .