Advanced Search found 1 item(s) featuring "André Illiashenko"

1939-07 HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26 (August Monet)
  • . . . ballet schreef dit seizoen verschillende zeer belangwekkende prestaties op zijn actief : Op Donderdag, 17 September 1925 : «Het Maagdelijk Woud» van André Illiashenko . Op Zondag 15 November : «De Draaimolen» van G. Basilewsky . Op Donderdag 24 December : «Daphnis en Chloë» van . . .