Advanced Search found 1 item(s) featuring "Jean Alley"

1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . Gustave Van Zype , waarbij ik even wil stil staan, na nog gewezen te hebben op «ELLE ET SON MARI», een vriendelijke comedie van Jean Alley , waaruit te leeren valt hoe weinig er de jonge generatie nog maar op gevonden heeft om de liefdesproblemen op moderne en dus een . . .