Advanced Search found 6 item(s) featuring "Jan Blockx"

1921-11-03 Vlaamsche Opera te Antwerpen: "De Bruid der Zee" en "Het Rouwkleed" (Anon.)
  • . . . Kerlien's vader, waarlijk dramatische kracht bezit, die niet gelegen is in futiele actie, maar in het algemeen menschelijke van den brutaal gespannen toestand. Blockx heeft met zorgvuldige hande de dramatische verwikkelingen van de Tière 's libretto onderlijnd. Het werk geeft geen bijzondere kijk op de kunst van . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
  • . . . ten prijze van de grootste opofferingen -- de historie der Opera is rijk aan dramatische en zelfs tragische incidenten! -- de zangspelen van Jan Blockx , Paul Gilson , August de Boeck , Emile Wambach , Alpaerts , Lodewijk Mortelmans , Edward . . .
1933-07-07 De uitslag van ons referendum: eenige antwoorden (Victor J. Brunclair)
  • . . . heeft, legt door zijn tweeslachtige oplossing van het operavraagstuk den worm aan de instelling, die in het teeken van P. Benoit , Blockx , Keurvels en Fontaine staat. Wij zijn geen bekrompen francophonen en het eerder exclusivistische standpunt van de eerste Vlaamsche zangpioniers heeten . . .
1939-07 Een Toonbeeld van Vlaamsche Beschaving, in: Flor Alpaerts, Antwerpen, 1941 (August Monet)
  • . . . kunst. Zeker is ze Vlaamsch van wortel, takken en vruchten; Alpaerts staat op de verlengde lijn van Benoit over Jan Blockx , die zijn laatste leermeester was. Maar die van hem is niet meer deze van den Vlaming uit de heete vechtperiode, die zichzelf als . . .
1920-03-28 GEORGES EEKHOUD'S EERHERSTEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . internationale broederlijkheid. Het feest werd besloten met een muzikaal gedeelte van werken van Paul Gilson , eveneens om zijn Vlaamsch-zijn broodeloos gesteld, Jan Blockx en aan Wagner 's staatsgevaarlijken "Tannhauser" gewijd. Het was voor het eerst, sedert het einde van den oorlog, dat er weer in . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
  • . . . in de Vlaamsche Opera op, eerst in «Winternachtsdroom», daarna met een Dansenreeks, voor al de solisten en tenslotte in «Milenka» van Jan Blockx . Flor Bosmans dirigeerde «Winternachtsdroom» en Karel Candael «Milenka». Er waren enkele inzinkingen geweest, als de heropvoeringen van «De Vrijschutter», «De Walkure» . . .