Advanced Search found 1 item(s) featuring "Jean-François Regnard"

1926-03-13 Goldoni : "La Locandiera". Regnard : "La Serenata" (Willem Putman)
  • . . . Goldoni : "La Locandiera". Regnard : "La Serenata". Imeand zei : Delacre speelt voortdurend Molière . Het is erger. Hij speelt voortdurend Molière-navolgers, en zelfs . . .
  • . . . het stuk. Goldoni heeft er geen schuld aan. Nog minder gelukkig en weinig gemotiveerd vond ik de vertooning van Regnard 's "Sérénade". Hier is de eentonigheid zelfs uitgesponnen. Het is duidelijk dat zulk tooneel ons niet meer past ; en ik vrees dat
  • . . . de " Marais " ons gaf. Doch hier was aanleiding voor een meldenswaardig "divertissement", koddig uitgevoerd en gedanst op de oorspronkelijke muziek, door Regnard zelf destijds opgeschreven. Zij is naïef en leuk, en gaf aan het spektakel het gewenschte 17e eeuwsch cachet. In dit stuk wordt de oude . . .