Advanced Search found 4 item(s) featuring "Johan Fabricius"

1922-05-05 Madame Butterfly (Cr.)
  • . . . Puccini . De inhoud van dit bekend lyrisch drama, en ook de atmosfeer waarin het zich afspeelt, doen wel eenigszins denken aan "Sonna" van Fabricius . Edoch, van de sterke tendenz welke de Hollandsche tooneelschrijver in zijn werk legde, is hier natuurlijk geen spraak. De zeer treurige en pathetische . . .
1931-10-18 Odiel Daem en "Ghéonkring" (LUDO)
  • . . . E. H. Joris Caeymaex . Aan het publiek werd nog wat toegegeven met "Jonkvrouw de la Seighère" en "Pietje de Landlooper" van Fabricius . Maar toen was de beker boordevol. "De Vrek" van Molière werd een nieuwe wegwijzer en "Beatrijs" van Herman van Overbeke . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
  • . . . de Fiers en de Caillavet ; "De Patriot", door Alfred Neumann ; "De Idioot", door Dostojevski ; "De Koekoek", door Jan Fabricius . - Worden er dan geene nieuwe oorspronkelijke Vlaamsche werken opgevoerd? - Tot nog toe heb ik mijne keus moeten beperken tot een nieuw . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
  • . . . den invloed van zijn actie en waar vroeger «draken» ten tooneele werden gebracht, pakte men nu de stukken van Heyermans en Fabricius aan. Dit voor het spel geleverd in de schouwburgen. Niet minder intens was Dr. De Gruyter 's werking voor het open-lucht theater. Wie . . .