Advanced Search found 3 item(s) featuring "Jules Laforgue"

1921-08-27 EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSE KUST IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . grootschheid der tijden met een soort huiverende drift te bezingen, overwint Kovalevskij de verveling die hij bij Heine en Laforgue heeft ingezogen, om van het menschelijke lijden, dat zijne oogen treft, de smartelijke majesteit in te zien. "En zoo tracht ook de grootste der . . .
1919-09-05 CHOREOGRAPHIE (Karel Van de Woestijne)
  • . . . doorliet, "zoo ernstig moet gij dat niet opnemen. Wellicht drijf ik, met mijn verwijt van domheid en onzedelijkheid, de zaken wat heel ver. Laforgue zei immers: "Je suis si exténué d'art," en Mallarmé : "La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres." Ik begrijp . . .
1922-08-29 MAURICE MAETERLINCK (Karel Van de Woestijne)
  • . . . der hooge olmen van een al te rustig boulevard. - Zelfs waar wij, in die "Serres chaudes", naklank van Verlaine en Laforgue , eene ziel ontdekten die de uiterlijke beelden versmaadde om hare pijnlijke naaktheid en de misère van hare wonden te vertoonen: zelfs dààr vonden wij . . .