Advanced Search found 1 item(s) featuring "Julien Luchaire"

1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . CALVAIRE», met Jacques de Féraudy; aan «PRADAXORA» van du Bois , met Rachel Bérendt; aan «BOCCACE, CONTE 19» het frivole spel van Julien Luchaire , met Solange Moret. Onder de jongste «Belgische» stukken vermelden wij dan nog : «LA PAIX DES CHAMPS», een gemoedelijk landelijk stukje van