Advanced Search found 3 item(s) featuring "John Millington Synge"

1925-01-16 Tooneel te Brussel: Herman Heijermans (Anon.)
  • . . . Verbond der Brusselsche Tooneelmaatschappijen , de Vereeniging van Letterkundigen en den Bond van Vlaamsche tooneelschrijvers . Hiervoor werd de aangekondigde vertooning van Synge 's Heiligenbron in de reeks gala-voorstellingen, ingericht door de Vereeniging voor goed Nederlandsch tooneel , uitgesteld tot lateren datum. Het heele land door trouwens wordt . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . in vertaling van Louis Piérard ten tooneele worden gebracht, naast vertalingen uit het Engelsch naar Shakespeare , Shaw , Synge , Barrie en Joyce ; uit het Russisch naar Toergenjef en Tsjechof , uit het Scandinavisch naar
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . die de deuren zal openen, wordt ook van dit huis de patroon: hij zal er Shakespeare ontmoeten, zooals Ibsen Synge , en Tsjechov Goldoni . Gij ziet het: het is een prachtige belofte. En wat ons goeden grond geeft te hopen dat . . .
  • . . . Delacre ze vertoonen gaat, bezorgt hem misschien de absolutie der officiëele kritiek, die zich onlangs danig ergerde aan een stuk van den eveneens-beloofden Synge . Gaat Charles Vildrac er niet zoo gemakkelijk in, dan is daar nog Georges de Porto-Riche . Zoodat Jules Delacre . . .