Advanced Search found 1 item(s) featuring "Joseph Mertens"

1939-07 HET TWEE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1918-19 (August Monet)
  • . . . Armand Timmermans op een tekst van Hendrik Van Rooy . En... met een totaal verschaald en beschimmeld : «De Zwarte Kapitein» van Jos Mertens . «Oorlogswee» zag voor 't eerst het voetlicht op Donderdag 6 Maart, verdedigd door mej. Delvigne, Mej. Van Oosten en den heer Heirstrate. «De . . .