Advanced Search found 3 item(s) featuring "Jules Renard"

1925-06-01 Jules Delacre : Het Théâtre du Marais (Willem Putman)
  • . . . Corneille , Racine , Musset , Mérimée , Courteline , Tristan Bernard , Edmont About , Jules Renard , Ibsen , Barrie , Maeterlinck , Gogol , Sarment , J. J. Bernard , Romains , . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . dus een klein derde van het totale programma vulden. Les Menteurs van Corneille werden even dikwijls gespeeld als een stuk van Jules Renard . In het geheel werden aan klassiek-geworden werk honderd vijf en zestig vertooningen voorbehouden, haast drie-vierden dus van het totaal. Als men bedenkt dat . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . decor waar het kamerschut... te veel bij was - met eene vlug-pratende actrice in onrustig tempo "Le pain de ménage", het meesterstukje van Jules Renard kwam spelen. Die lezing, en die vertooning waren bedoeld als propaganda voor " Le vieux Colombier ". Hetgeen wil zeggen dat die schouwburg, welke . . .