Advanced Search found 1 item(s) featuring "Jacques Rouché"

1939-07 HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26 (August Monet)
  • . . . deze voorstelling worden vervangen dóór «De Vliegende Hollander» waarin Mevr. Schutzendorf dan maar «Senta» zou zingen. Deze voorstelling werd bijgewoond door den heer Rouché , directeur van de Groote Opera te Parijs , die speciaal overgekomen was... om «De Rozenkavalier» te zien, dat ook bij hem in studie . . .