Advanced Search found 5 item(s) featuring "Jean Sarment"

1926-07-29 André Rivelle : "La nouvelle Aurore" en "La Diane" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
  • . . . vrouw neemt hare plaats in opdat den ongelukkige deze laatste illusie van geluk behouden blijve. Dit onderwerp doet denken aan het stuk van Jean Sarment "Le pêcheur d'ombres", dat ik nog altijd beschouw als een der waardevolste stukken van het na-oorlogsch Fransch répertoire. Maar bij Rivelle . . .
  • . . . beschouw als een der waardevolste stukken van het na-oorlogsch Fransch répertoire. Maar bij Rivelle is alle onduidelijkheid, de troublante atmosfeer van Sarment 's werk, vervangen door een overdaad van juiste détails, een "excès de précision", waarmede de dramatis personae zoo precies mogelijk hunne gemoedsaandoeningen aanduiden. Het gevolg . . .
  • . . . dramatis personae zoo precies mogelijk hunne gemoedsaandoeningen aanduiden. Het gevolg is dat wij hierdoor minder bevredigd zijn dan door de huiveringwekkende pauzen van Sarment 's werk. Rivelle zegt alles te duidelijk. In zijn drama's ontbreekt stilte. Zijn personages zijn te gespraakzaam. En mooi-praterij is nog niet altijd . . .
1925-02-21 Fernand Crommelynck : "De Maskerboetseerder" (Willem Putman)
  • . . . culminatie-punt geteekend wordt door een stilte. Climax van point-d'orgue's. Deze methode, waarbij wij denken aan Maeterlinck , J. J. Bernard , Sarment , drijft Crommelynck tot een verre consequentie. Hij weeft het heele gebeuren in een troebel waas ; hij ontsluiert nooit iets ; ieder . . .
1926-07 TOONEEL TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . een kleedje, waarvan de hoewel wat bloemerige voornaamheid ontegensprekelijk bekoort. Het onderwerp van "La nouvelle Aurore" doet even denken aan het stuk van Jean Sarment "Le Pêcheur d'ombres", doch hier is alle onduidelijkheid, de troublante atmosfeer van Sarment 's werk, vervangen door een overdaad van juiste détails, . . .
  • . . . doet even denken aan het stuk van Jean Sarment "Le Pêcheur d'ombres", doch hier is alle onduidelijkheid, de troublante atmosfeer van Sarment 's werk, vervangen door een overdaad van juiste détails, waarmede de dramatis personae zoo precies hun gemoedsaandoeningen aanduiden, dat wij er minder door bevredigd zijn . . .
  • . . . détails, waarmede de dramatis personae zoo precies hun gemoedsaandoeningen aanduiden, dat wij er minder door bevredigd zijn dan door de huiveringwekkende pauzen van Sarment 's drama's. André Rivelle zegt te veel. Hij zegt alles te duidelijk. Zijn personages zijn te spraakzaam. En mooipraterij is nog niet altijd . . .
  • . . . den aard van het ongeluk dat Jean treft in "Le Pêcheur d'ombres". Maar niet zwakzinnigheid schenkt André Rivelle zijn held, zooals Sarment doet, maar een minder gecompliceerde ziekte: blindheid. Als de artiest blind is trekt zijn geliefde Régine er uit met haar minnaar Sartaud en de . . .
1926-07 TOONEEL TE BRUSSEL II (Karel Van de Woestijne)
  • . . . dat meestal zeer sierlijk is en zeer hol. Ziehier het gegeven. Bij de bespreking van het stuk van Rivelle noemde ik Sarment 's "Pêcheur d'ombres". Ook van Hannecart is oorspronkelijkheid niet de hoogste gave. Wat den vorm van zijn stuk betreft denken wij voortdurend aan . . .
1925-06-01 Jules Delacre : Het Théâtre du Marais (Willem Putman)
  • . . . Tristan Bernard , Edmont About , Jules Renard , Ibsen , Barrie , Maeterlinck , Gogol , Sarment , J. J. Bernard , Romains , Benjamin , enz. Bovendien is Jules Delacre , benevens een talentvol leider . . .