Advanced Search found 1 item(s) featuring "Jacques Schreurs"

1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . Duitschland, Rusland, was dit als een propaganda-middel gebruikt. Geen teksten zag ik nog in. De eerste spreekkoor-teksten kwamen me toe uit Holland : Jac. Schreurs ' «Offensief» en «Omnis terra». Ik heb ze toen spijts de lovende critiek der pers bestempeld als Ersatz van het allegorische tooneel. Ik vond . . .