Advanced Search found 5 item(s) featuring "Johann Strauss"

1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Ernest Kindermans (LUDO)
  • . . . Emiel Hullebroeck . NOG NIET GEZIEN Als vreemde werken volgen de suksessen: "Viooltje van Montmartre" van Kalmann , de "Chocolade-Soldaat" met muziek van Joh. Strauss en gegevens genomen uit Shaw 's "Oorlogsmannen". Verder het "Verliefde Eskadron" operet-klucht, de "Zilverwolf" en de hernemingen van die stukken, die niet . . .
1939-07 HET TWEE-EN-DERTIGSTE JAAR 1929-30 (August Monet)
  • . . . Karakteristieken van dit seizoen: Overrompeling door de operette: «Driemeisjeshuis»: 10 maal, «Christi»: 6 maal, «Paganini»: 9 maal, en een nieuwe — «Weenerbloed» van Johann Strauss ... achttien maal! ! En drie creaties, die alle de moeite waard waren, maar ...waarvan de kosten dan door de operette moesten worden betaald . . .
1923-01-09 Koninklijke Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Doode Stad" (L.O.)
  • . . . in der kunst, die zelf het wonder is, en enkele malen hare macht doet gelden in het wonderbare zelf der verschijning. Invloed van Strauss is in het werk te vinden. Diens eigenschappen zijn licht te herkennen in de voorliefde van Korngold voor het beschrijvende orkest. Het . . .
1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
  • . . . aantal vertooningen, volgt dan op de statistiek van dit speeljaar «Het Lied van de Liefde», operette van Körngold op motieven van Johann Strauss , met 11. Onder zijn eigen leiding ging den tweeden avond reeds, voor de eerste maal in een Nederlandsche vertaling : «Le Chemineau» van . . .
1939-07 HET VIER-EN-DERTIGSTE JAAR 1931-32 (August Monet)
  • . . . bij twee creaties, die aan het operette-repertorium volstrekt geen luister hebben bijgezet : Op Zaterdag 17 October 1931 : «Vroolijke Oorlog» van Johann Strauss , en op Zaterdag 16 Januari 1932 : «Toni uit Weenen» van Ernest Stefan . Terwijl, als hun bijdrage tot de huldiging . . .