Advanced Search found 1 item(s) featuring "Jan Van Beers"

1926 Herman Teirlinck: "Ik dien" (Lode Monteyne)
  • . . . ? De individualist, die zich blind staart op eigen navel, zal geneigd zijn zóó te spreken. Conscience , Snieders , Van Beers -- om enkel deze drie te noemen -- schonken kunst aan de gemeenschap... Ook Benoit ... En de Tière op . . .