Advanced Search found 1 item(s) featuring "Jacques Van Ginneken"

1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . tot sterker beklemtoond staan : duid aan 1, 2, 3, 1 zwakste, 2, sterkere, 3 sterkste klemtoon van het vers. Zie b.v. hoe Van Ginniken , in de jubileumuitgaven van Gezelle , de muzikale cadans van Gezelle -verzen analyseert, noteert volgens hoofd- en bij-accenten. 6) Onderzoek de . . .