Advanced Search found 10 item(s) featuring "Jan Clerx"

1930-01-14 Baas Ganzendonck (D.W.)
 • . . . Sonck, die de titelrol vervulde met J. Van Outrijve als knecht waren oprecht in hun element; terwijl Mr. R. Verschueren en J. Clerckx , als verliefden puik spel leverden. M. Van der Meulen, was een geknipte Baron en de andere rolle, bezet door Mej. Puissant, Mevr Van . . .
1920-03-21 De lustige boer (T.B.)
 • . . . een woordje lof aan Mej. Th. en C. Immers, die lief speelden en zongen, en aan de heeren J. Van der Lee en Clerx , die heel raak twee tyroolsche boeren typeerden. Behoudens een paar dubbelzinnige zinnetjes die best kunnen achterweg blijven, valt er op het geheel niets aan . . .
1921-06-26 Majoor Jelap (Anon.)
 • . . . de andere heerenrollen voldeden flink aan den eisch: de heer Verhoeft had vele goede momenten, jammer maar van het "accent" en de heer Clerx vond hier een reminiscentio van Rare Marus die hij zoo deerlijk overdreven heeft: hij was hier best in de rol van Panouille. Op het . . .
 • . . . deerlijk overdreven heeft: hij was hier best in de rol van Panouille. Op het einde echter worden zulke rollen gevaarlijk en de heer Clerx die voortreffelijke hoedanigheden bezit, heeft hier ook een beetje te veel gechargeerd. Vooral in dit opzicht is populariteit een zeer bedenkelijke zaak. Indien de . . .
1934-01-14 Folies-Bergère: "Kwatta-Soldaten" (D.)
 • . . . er werd dan Vrijdag in de Folies-Bergère ook "aan een stuk door" gelachen. De heele bezetting was goed, doch de heer Jan Clercx , die de rol van Knol vertolkte, moet als een uitblinker vermeld worden en droeg bijzonder veel bij aan den bijval der uitvoering. Benevens . . .
1936-04-27 De Spooktrein (Anon.)
 • . . . wijze geïncarneerd door Dolf Denis , Mevr. José Puissant, Arthur Bouchez , Mevrouwen Irma De Veirman en Henriette Cabanier en tenslotte Jan Clercx die als grappig politie-spion een zeer geslaagd figuur teekent. Wat Mevr. Rezy Verschueren presteert in de rol van Julia Price kan men slechts . . .
1932-01-05 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Prix Bastin" (O.S.)
 • . . . besteld en menig artist heeft zich ingespannen om een echt Brusselsch type daar te stellen. Zoo noemen wij het Patatje, den pottezuiper, van Jan Clerx , eene rake creatie; Wiske, de tante van Lotje, door Mevr. Cabanier, eene levende "Marollienne", naast al die presidenten en andere figuren uit de . . .
1935-04-12 De Levende Brug (Anon.)
 • . . . afkeer voor den gewetenloozen schel Dustan Leech, de rol die thans in vervanging van den betreurden acteur Jef Van Outryve , door Jan Clerx wordt vertolkt. De regie, die thans eveneens door den h. Jan Clerx wordt waargenomen is waarlijk onberispelijk. Wij kennen geen ander . . .
 • . . . den betreurden acteur Jef Van Outryve , door Jan Clerx wordt vertolkt. De regie, die thans eveneens door den h. Jan Clerx wordt waargenomen is waarlijk onberispelijk. Wij kennen geen ander stuk waar aan de tooneelschikking zooveel zorg is besteed en zooals we vroeger reeds . . .
 • . . . der aangrijpende tooneelen betreft. De rollen werden alle zoo uitmuntend vertolkt dat we in één adem vermelden de heeren Arthur Bouchez , Jan Clerx , Frans Joossens, Adolf Denis , Piet Van der Auwera, Robert Sonck, Jan Verbeeck, Jan Van Trappen en natuurlijk de acrobaten De Craftons, . . .
1935-09-09 Het Klooster (H.B.)
 • . . . in op, met zoo'n volkomen overgave dat hij op zekere oogenblikken zelfs zijn waardigheid als prior even dreigt in 't gedrang te brengen. Jan Clercx is een scherp uitgeteekende Pater Thomas en Arthur Bouchez een edele, gloedvolle Dom Markus. Maar nog het meest heeft ons genoegen . . .
1936-04-12 Ghetto (O.S.)
 • . . . opgetild in de etherische hoogte van het kunstvermogen, en indien we hier niet zullen zeggen dat we die avonden 'n Henriette Cabanier, 'n Jan Clercx , 'n Gust Maes , 'n Rezy Verschueren op hun best hebben gezien, dan kunnen we toch gerust verklaren dat zij een ontegensprekelijke . . .
1937-03-08 "Het Voorste Legioen" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg van Brussel" (R.R.)
 • . . . tot den h. Vandenbemd, van " De Brabantzonen " van Koekelberg (die zoo pas het Landjuweel veroverden), die op het laatste uur den h. Jan Clercx verving, die wegens ziekte belet was op te treden. Op meesterlijke wijze heeft deze akteur, die amper over drie dagen beschikte om zijn . . .