Advanced Search found 1 item(s) featuring "Jozef Contryn"

1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . Z. E. H. Jan Bernaerts , Lode Geysen , Jan Stalmans , Dr. Godelaine ; daar was ook Jozef Contrijn die van het eerste uur af met spreekkoren had begonnen langs Gods Vagebonden te Mechelen. Hoofdzakelijk wilde men op dien studiedag één kwestie . . .