Advanced Search found 2 item(s) featuring "Jef van Hoof"

1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
  • . . . Emile Wambach , Alpaerts , Lodewijk Mortelmans , Edward Verheyden , Jul. Schrey , Van Oost , Jef van Hoof , Jozef Ryelandt .. aan de wereld geopenbaard. Zij heeft het Vlaamsch publiek in aanraking gebracht met het dramatisch werk van
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
  • . . . Bhaton, den dirigent der Pasdeloupconcerten te Parijs. Het nationaal repertorium kende dit jaar echter zoo goed als géén aangroei. «Meivuur», een bedrijf van Jef Van Hoof op een tekst van Pol de Mont , botte er op Zaterdag 12 Januari 1924 als een knopje uit, maar . . .