Advanced Search found 1 item(s) featuring "Karel Ondereet"

1921-11-25 EEN TOONEELVERTOONING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . voor den dag kwamen, want als in de Middeleeuwen hadden beide hun eigen "facteur", de eene in het tragische, die kleermaker was, en Karel Ondereet heette, de andere die een meester was in het luimige vak, doctor Hendrik van Peene , een geniaal dialoogschrijver, en die zoo'n . . .
  • . . . weezen" of "Schietepoes op zoek naar een hoed" (vertaling van "Le chapeau de paille d'Italie") zijn wel heel aardige stukken, en waardig van Ondereet of van Van Peene , maar zij waren niet opzettelijk gemaakt voor de " Fonteine " of voor " Broedermin ". De acteurs kregen iets . . .