Advanced Search found 3 item(s) featuring "Erich Korngold"

1939-07 HET VIJF-EN-TWINTIGSTE JAAR 1922-23 (August Monet)
  • . . . stukken brengen, maar daar was er dan toch één bij, dat met zijn glans heel dit speeljaar overstraalt : «De doode Stad» van Erich Maria Korngold , dat een uiterstverzorgde interpretatie kreeg, met «Paul» (H. Drost) , Marietta» (A. Iagthart), «Franck» (K. Borgers), «Brigitta» (D. Van Wely), «Juliette» (A. . . .
1923-01-09 Koninklijke Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Doode Stad" (L.O.)
  • . . . steunen op het bestaande! En dit achterlijke is wel de groote zwakke zijde van het muzikaal sterk gewrocht van den jongen Weener componist, Erich Wolfgang Korngold . Wat je te zien krijgt als "doode stad"? Van "Bruges-la-Morte", de roman van Georges Rodenbach , waaruit het stuk gehaald is, . . .
  • . . . ontheiliging der haarvlecht, het intieme voorwerp, als aandenken der geliefde gade bewaarde door den rouwende echtgenoot. Het krachtige van het werk ligt in Korngold 's muziek. Fabelachtig is het kunnen van dien jongen man, niets versmadend van hetgeen onder de hoede der consonantie tot uiting kwam, niets duchtend, van . . .
  • . . . der verschijning. Invloed van Strauss is in het werk te vinden. Diens eigenschappen zijn licht te herkennen in de voorliefde van Korngold voor het beschrijvende orkest. Het aanbeeld zijner jonge bezieling vindt de toondichter hier voorhanden. 't Vlamt en vonkt in allerlei schakeeringen, fijn-lichtend in de . . .
  • . . . tot een groot vuur in de statige klankuitbeelding der gewijde, wierookwalmende processie. In het treffend uit- en inelkaarloopen van con- en dissonantie is Korngold 's scherpzin voor het harmonisch bestanddeel der muziek te herkennen. Het expressieve belang hiervan overtreft dat der melodie, die 't minst van al de hoogte . . .
  • . . . in 't speciale wereldje, waarvoor haar talent ditmaal opgeeischt werd, en ook of haar stem zich moeilijk beweegt in het uiterste hoogte, waarin Korngold hoofdzakelijk de zangers zingen doet. De heer Borgers heeft moeite zich ongedwongen aan te stellen in zijn burgerspakje. Dat kan op rekening geschoven worden . . .
1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
  • . . . opgevoerd. In de rangorde, naar het aantal vertooningen, volgt dan op de statistiek van dit speeljaar «Het Lied van de Liefde», operette van Körngold op motieven van Johann Strauss , met 11. Onder zijn eigen leiding ging den tweeden avond reeds, voor de eerste maal in een . . .
  • . . . Glimlach» de tenor Marcel Wittrisch en Hella Kurty — de «Mi» van den film — op, en als hij «De doode Stad» van Körngold op het repertorium had teruggebracht, dan liet hij er de vrouwelijke hoofdrol éénmaal in zingen door de Poolsche zangeres Ewa Bandrowska, die dit seizoen . . .