Advanced Search found 2 item(s) featuring "Léon Bloy"

1925-04-04 Frans Delbeke en Gerard Walschap : "Lente" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
  • . . . hindert mij vaak -- vooral om het "hoe". Hij spreekt gelijk een boek. Hij zegt verzen op van Gezelle en citeert Bloy . Hij is ontooneelmatig. Ten slotte is mijn voornaamste argument tegen het binnensmokkelen van zulk stichtend personage, dat reeds het verloop op zich zelf in . . .
1941-02 NAAR EEN VLAAMSCHE DANSKUNST (Elsa Darciel)
  • . . . inhoud van het werk duidelijk te maken, en allen verderen uitleg kunnen ontberen. Salvatore VIGANO (1769-1821), een neef van den toondichter Boccherini en een aanhanger van Noverres opvattingen, verwierf zich als choreograaf, componist en ballet-meester groote verdienste, doordat hij de dansreien, die vóór hem meestal slechts . . .