Advanced Search found 1 item(s) featuring "Leo Berryer"

1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . Théâtre de la Gaieté kregen we toevallig ook een Brusselsche zedenschets, die meer dan gewone aandacht verdiende, nl. «PEYCH-DE-VOS ET Co» van Léo Berryer en Couarraze . In het Parc speelde men «LA LIEGEOISE» van Georges Garnir , zooiets dat we geneigd zijn . . .