Advanced Search found 3 item(s) featuring "Lucien Dubech"

1937-02-09 De Figurant van de Opera (Jacques Van Ginneken)
  • . . . Voor enkele jaren werd "Groothertogin en Kamerknecht" alleen maar genietbaar door de vertolking en de enscenering en onlangs nog beoordeelde de Fransche kritikus Lucien Dubech een meer recent werk van Savoir "La Margrave, dat bij de comedie der Champs Elysées opgevoerd werd op identieke . . .
1926-07-27 Fernand Hannecart : "L'Ombrelle rose" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
  • . . . smaak. Deze auteur schijnt beslist naar de hoogste kroon te streven. Ik kan niet nalaten hier een stukje critiek in te lasschen dat L. Dubech wijdt aan het werk van Maurice Rostand -- omdat het hier zoo precies van pas komt. "Que lui dirons-nous? Qu'il manque . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . maar zeer leerrijk voor den tooneel-recensent. Zoo denken wij terug aan: «LA DESERTEUSE» van Maurice Rostand , waarbij ons gelegenheid gegeven werd Dubech volkomen te beamen, waar deze den hollen bombast van Rostand jr. pleegt met een soort jolijt af te kammen. Maar hoe slagen . . .