Advanced Search found 1 item(s) featuring "L. Jacobsen"

1923-01-07 De Dansgravin (R.S.)
  • . . . en de juffers Puissant, Fouvez en Devuyst, die het spel degelijk hebben aangevuld en homogeen gemaakt. Door deze vertolking van de operette van L. Jacobsen en R. Boolansky , op muziek van Robert Stolz , heeft de " Folies-Bergère " terdege getoond wat ze te presteeren . . .