Advanced Search found 2 item(s) featuring "Edouard Lalo"

1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . te componisten van Frankrijk hun werken naar Brussel brengen, dat er de première van gaf - ik noem namen als Gounod , Lalo , Saint-Saëns , Reyer , Massenet , d'Indy - maar veel van wat te Parijs viel - ik zal maar . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . zijn van eene sedert wel eene halve eeuw gevestigde gewoonte wat de Fransche lyrisch-dramatische kunst betreft, - hoevele meesterstukken der Fransche opera, van Lalo tot d'Indy , over Reyer en Saint-Saëns heen, werden niet te Brussel in de Muntschouwburg gecreëerd! - . . .