Advanced Search found 5 item(s) featuring "Louis Belloy"

1934-05-25 De ridder van den Kousenband (L.V.G.)
  • . . . eene poging tot opstand waagt, terwijl in de verdere bezetting Arthur Van Thillo (Johnson), Nora Gevers (Erna), Edward Delen (Van Manderen), Louis Belloy (Timm Boots), Willem Cauwenberg (een rechercheur), maar vooral Jos Gevers als de zendeling Pilger hun deel met bijzondere toewijding vervullen. Er wordt bij . . .
1935-01-07 Robbedoes (J.V.G.)
  • . . . tooneeltaal verwikkelingen noemt, maar die in dit geval zoo doorzichtelijk voorkomen, dat er bezwaarlijk van intrigue kan spraak zijn. Onder de leiding van Louis Belloy wordt van "Robbedoes" eene geestige en luchtige opvoering geven. Ida Wassermann vindt in de titelrol de gelegenheid om aan vroeger gelijkaardige uitbeeldingen te . . .
  • . . . Edward Deleu was haar partner, maar wij hadden Hein de Bont ietwat gemoedelijker voorgesteld. Voor het derde paar moesten Dolly De Gruyter en Louis Belloy zorg dragen en zij deden dat met rustige zekerheid. Van hunne liefde die nog jong gebleven is al wordt zij zoo laat onder . . .
1932-01-25 Nederlandsche Schouwburg Antwerpen: Opvoering van "Het Standbeeld van Generaal Regan" (George A. Birmingham) (J.V.G)
  • . . . te behouden. Meest al de andere optredenden bleken door de overheerschende eentonigheid meegesleept en misten veerkracht. Het meest van al misschien nog wel Louis Belloy , die de energieke Amerikaan had moeten zijn, en van wie we noodgedwongen moesten aannemen dat hij meet leven in het stadje zou brengen. . . .
1932-01-22 Nederlandsche Schouwburg: Opvoeringen van "Mannen van 't Water" door Lode Scheltjens en van "Fanny en haar familie" door Jerome K. Jerome (V.G.)
  • . . . Janssens was voortreffelijk als grootvader, misschien ietwat, luidruchtig, en werd gewetensvol bijgestaan door de Dames Bertijn en Cammans en de HH. Willem Condès, L. Belloy , W. Cauwenberg en niet in het minst door de jonge heer Van der Elst, die de kinderrol met bewonderenswaardige overtuiging vervulde. "FANNY EN . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
  • . . . de bestuurder zelf, de leiding der op te voeren werken op zich zullen nemen, terwijl het gezelschap, op Rienk Brouwer na, die door Louis Belloy vervangen wordt, onveranderd bewaard blijft. Onze lezers zullen kunnen vaststellen dat de bestuurder van den Nederlanschen Schouwburg druk bezig is om . . .