Advanced Search found 2 item(s) featuring "Virginie Loveling"

1922-01-22 HULDIGING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Vlaamsche academie haar voor geweest, aangezien deze laatste sedert 1919 twee dames onder hare briefwisselende leden telt, die zijn de juffrouwen Virginie Loveling en Marie Belpaire . De installatie dezer dames heeft echter in alle stilte plaats gehad, - voor zooverre van installatie plaats kan . . .
1922-03 LETTERKUNDIGE PRIJZEN (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Hilda Ram ? Guido Gezelle werd weliswaar eerst na zijn dood bekroond, en zag zich overvleugelen met een dor romannetje van Virginie Loveling . Maar in't algemeen houdt de prijs zich goed, en het twintigtal dichters die hem tot op heden kregen zijn vooralsnog niet in de . . .