Advanced Search found 5 item(s) featuring "Marcel Achard"

1925-11-07 Marcel Achard : "Malborough s'en va-t-en guerre" (Willem Putman)
  • . . . Marcel Achard : "Malborough s'en va-t-en guerre" De heer Delacre heeft het seizoen 1925-26 geopend met een verrassing. De verrassing heet "Malborough . . .
  • . . . De verrassing heet "Malborough s'en va-t-en guerre" en komt uit den geestigen koker van den auteur van "Voulez-vous jouer avec moa ?" , Marcel Achard , die thans een nieuw stuk voorbereidt: "Je ne vous aime pas". (Wat benijd ik hem dezen titel !) Op het simpele gegeven, dat . . .
  • . . . disait Ie jeune mystificateur "mais c'est de ça que Racine a fait Bérénice." De jonge "mystificateur", die in het geval dat ons bezighoudt Marcel Achard heet, heeft den legendarischen Malborough uitgebeeld, "die wil ten oorlog trekken". Zijn vrouw is veriefd op haar page -- dat betaamde zoo in . . .
1928-02-17 Tooneel in Vlaanderen: "Van Twee Coninxkinderen" door Willem Putman (Anon.)
  • . . . volksche visschersvrouw waren goed op dreef. Dank zij hen is deze avond dragelijk geworden. Putman 's model: Malbrough s'en va-t-en guerre, van Achard , hoewel geen gaaf tooneelstuk, staat toch zooveel hooger! Neen, een onbetwistbaar talent als Putman mag niet in vooze litteratuur ten ondergaan. . . .
1925-10 EEN TWEEDE TOONEEL-TENTOONSTELLING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Rèbe, Dawis, Balachoff, benevens enkele kostuumontwerpen die hij maakte voor het " Théâtre du Marais ", namelijk "Zuster Beatrijs" voor het stuk van Maeterlinck , "Pr. Knock" dat warempel een goed portret lijkt van Jules Delacre , zoozeer is de directeur van den Marais-schouwburg in onze . . .
  • . . . hier "Klein Eyolf" van Ibsen werd gespeeld. Vooral merkwaardig onder het door hem ingezondene is een ontwerp voor het stuk van Achard "Voulez-vous jouer avec moi?", dat nog niet gerealiseerd werd en dat als proeve van synthetisch decor uitstekend geslaagd schijnt. Over de heele scène loopt . . .
  • . . . "La princesse Brambille" en "Salomé") en uit het " Théâtre d'art " te Moskou (de wondere evocatie van het "Pays du souvenir" in Maeterlinck 's "Oiseau Bleu"). Uit Polen zijn er eenige zeer merkwaardige décor-ontwerpen voor een stuk dat genoemd wordt "La comédie non divine" - ontwerpen die aansluiten . . .
1926-01-16 André Coelst : "De schrijver en zijn publiek" (Willem Putman)
  • . . . Plaute", maar met brio bewijst dan Tristan Bernard , dat hij nog wat anders dan vertaler van Plautus is. Ook Achard laat zeggen over zijn fantastisch spel Malborough s'en va-t-en guerre, vóór het doek opgaat-"Ceci n'est pas une pièce. Cest une chanson" -- maar het . . .
1938-11 Modernistische experimenten: Tam-tam (Willem Putman)
  • . . . op : Appolinaire , Jarry , Cocteau , Tzara , Ribbemont-Dessaignies , Aragon , Teirlinck , Achard , Périer , Soumagne , De Ghelderode -- protesteeren daartegen de onderteekenaars van het tegen-manifest (zij zijn o. m. :