Advanced Search found 3 item(s) featuring "Max Deauville"

1925-11-07 Max Deauville : "Rien qu'un homme". Herwarth Walden : "Foi" (Glaube) (Willem Putman)
  • . . . Max Deauville : "Rien qu'un homme". Herwarth Walden : "Foi" (Glaube). De première van een nieuw Belgisch stuk, en de eerste opvoering . . .
  • . . . hasard" op de meest hartelijkste wijze. Benjamin heeft echter stof tot vermaak; zijn geval geeft er aanleiding toe. Dat is essentieel. Deauville schijnt het bespottelijk te vinden dat "de man" in zijn stuk veroordeeld wordt. Hij ironiseert deze veroordeeling. Maar heeft dan deze man ook niet . . .
  • . . . ironie kan dat goed praten. Een andere vraag luidt : welke de beteekenis is van dat kruisbeeld ? Wil men vergelijken ? Wil Deauville van zijn man, die tenslotte een gewoon moordenaar is, een nieuwen Christus maken? Of staan wij hier slechts voor een gemis aan tact der . . .
1925-01-09 Luc Hommel : "L'amour n'est plus le maître" door "Le Petit Théâtre" (Willem Putman)
  • . . . veelal gerangschikt onder de eerder-links-getinte groepen als " La lanterne sourde " en " 7 Arts ". Het aldaar vertoonde stuk, "Rien qu'un homme" van Max Deauville , was trouwens van zulken aard dat aan het sterk-democratische (met neiging naar communisme en andere linker uitersten) van het gezelschapje van
  • . . . want door dien titel bleek reeds vast dat de auteur den jongen man een andere wet dan de liefdewet (welke de "mensch" van, Max Deauville volgde) bedoelde voor te leggen. Het stuk "l'Amour n'est plus le maître" is bepaald belangrijk en boeiend. Niettemin liet het een groot gedeelte . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . dan zegt Mona, eventjes geëmotioneerd: «Als gij u soms al tezeer verveelt, wel... breng me dan eens een bezoekje...» Van Max Deauville lazen we «ECCE HOMO» en zagen we een ander stuk spelen : «LA COURBE D'UNE ETOILE». We verkiezen verreweg het eerste. «La courbe . . .
  • . . . het zoogezegd gehouden wordt in een kroeg van Jeruzalem, die dagen zelf dat Christus wordt geoordeeld en gekruisigd. Ook een ander werk van Deauville «TAMERLAN», vertoond door de groep Rataillon , vertoonde uitzonderlijke gaven. Men is geneigd dezen auteur in het gezelschap te plaatsen van Michel . . .
  • . . . Deauville «TAMERLAN», vertoond door de groep Rataillon , vertoonde uitzonderlijke gaven. Men is geneigd dezen auteur in het gezelschap te plaatsen van Michel De Ghelderode . Laat ik dan nog -- eenigszins in aansluiting met het reeds besproken werk van Closson -- melding maken van een . . .