Advanced Search found 1 item(s) featuring "Marie Elisabeth Belpaire"

1922-01-22 HULDIGING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . geweest, aangezien deze laatste sedert 1919 twee dames onder hare briefwisselende leden telt, die zijn de juffrouwen Virginie Loveling en Marie Belpaire . De installatie dezer dames heeft echter in alle stilte plaats gehad, - voor zooverre van installatie plaats kan zijn. Neemt een nieuw lid . . .