Advanced Search found 1 item(s) featuring "Maurice Gauchez"

1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . PANORAMA. Laat ik vooreerst melding maken van een paar aardige stukken van Maurice Gauchez , «LA RACE» en «TIJL». Er zingt een overdadig gevoel in, dat ontegensprekelijk «Vlaamsch» is. Kijk wat het wordt, wanneer wij enkele zinnen uit . . .
  • . . . Van je vleesch... En als je opstond, keek ik naar de schoone lijn, die in het zand geteekend stond... In «Tijl» biedt Gauchez ons de zooveelste dramatiseering van Uilenspiegel. Een Tijl, die vooral een geus is... en een prater. Er gebeurt nagenoeg niets in dit spel. Maar . . .