Advanced Search found 1 item(s) featuring "Michael Lermontov"

1921-08-24 EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSCHE KUST I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . den omwentelingsgeest dier dagen den onontbeerlijken grondslag van liefde schonk. Wat echter wisten wij van Russische zuivere poëzie, edert Poesjkin en Lermontov ? Poëzie is onvertaalbaar: ik beken, dat ik aan zelfs de geciteerde dichters nooit veel heb gehad, in de Fransche en Duitsche vertalingen, waarin ik . . .