Advanced Search found 5 item(s) featuring "Marcel Pagnol"

1933-11-25 Ned. Schouwburg. "Fanny" door M. Pagnol (Victor J. Brunclair)
  • . . . Tooneel Ned. Schouwburg . «Fanny» door M. Pagnol . Was «Marius» de uitbeelding van een kleurrijk havenbeeld, in al zijn zuidelijke eigenaardigheid, «FANNY» speelt meer binnenkamers en onthult ons de gemoedswereld van . . .
  • . . . ons de gemoedswereld van de personen, die wil reeds in het eerste stuk zagen optreden. Lokaalkleur is een rijke bronader, en ofschoon men Pagnol zou kunnen verwijten, dat hij al te zeer de jager blijkt naar Marseilleesche geestigheid, hem kan toch de verdienste niet worden ontkend, de zieleroerselen . . .
1931-09-26 K.N.S. "Marius" door M. Pagnol (Victor J. Brunclair)
  • . . . TOONEEL K.N.S. «Marius» door M. Pagnol Wij zagen dit stuk destijds in het « Théatre de Paris ». De indruk, dien wij ervan meedroegen was, at we . . .
  • . . . eigenaardigheden in de vertaling de geestigheid van het origineel nabij te komen. Om bij één figuur te blijven; Marius' vader, een monument in Pagnol 's schepping is ondenkbaar, tenzij een zuiver zuidelijk Fransch decorum. Het is een volksch typus met al de eigenaardigheden van de snoeverige zuiderlingen die de . . .
  • . . . die de Cannebière afketsen. Natuurlijk kan «Marius» Antwerpsch worden gelocaliseerd, en het Schipperskwartier is voor dit stuk de ideale omlijsting. Maar dan moet Pagnol 's werk grondig, d.w.z. heelemaal worden omgewerkt, en de oorspronkelijke tekst moet daarbij een algeheele wijziging ondergaan, waarin Pagnol 's aandeel per slot slechts . . .
  • . . . Maar dan moet Pagnol 's werk grondig, d.w.z. heelemaal worden omgewerkt, en de oorspronkelijke tekst moet daarbij een algeheele wijziging ondergaan, waarin Pagnol 's aandeel per slot slechts gering zou overblijven. Uit wat voorafgaat kan men merken, dat wij met een scherpe dosis skepsis naar den
1931-09-21 Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van "Marius" door Marcel Pagnol (J.V.G.)
  • . . . Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van "Marius" door Marcel Pagnol Met den auteur van "Marius" hebben wij tijdens het vorig seizoen in denzelfden schouwburg, kennis kunnen maken door de succesrijke opvoeringen van . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
  • . . . hoog, dat het bij eene gewone tooneelvoorstelling moet blijven. - Wat volgt nadien? - Na "Veel leven om niets" volgt onmiddelijk "Marius" van Marcel Pagnol en vervolgens "De Eerste Madame Fraser" van Sir Irving . Na deze reeds vastgelegde stukken voor de drie eerste reeksen, zullen dan . . .
1933-03-03 In den Koninkl. Ned. Schouwburg; "De halfbloed" door Frans Demers (Victor J. Brunclair)
  • . . . dan kan de ondertitel genoeglijk wegvallen. Schrijft b.v. D. de Gruyter bij «'n Zomerzotheid» neer: spel uit Zutphen of Alkmaar? Schrijft Pagnol bij «Marius» : spel van de «Vieux Port» en de «Cannebière» ? Neen, deze auteurs kunnen het heusch stellen zonder verduidelijkende ondertitels, betrekkelijk de . . .