Advanced Search found 3 item(s) featuring "Max Reinhardt"

1935-07-28 De tragedie van Leven en Dood (Anon.)
  • . . . tragedie van Leven en Dood" (Elckerlyc) te Neder-over-Heembeeck (Brussel) Wat de roem is van Salzburg waar ieder jaar onder de Regie van Rheinhardt voor de Kathedraal ten aanschouwe van duizenden en duizenden toeschouwer de "Jedermann" (Duitse bewerking van Elckerlyc) wordt opgevoerd. Wat eenige weken geleden . . .
1934-09-25 Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute (Anon.)
  • . . . de Meiningers niet zonder invloed. Doch in 1905 was het naturalistisch theater alweer verwaterd en bracht Gordon Craig hervormingen teweeg. Reinhardt had reeds in 1901 zijn meester Brahm den rug toegekeerd en was zijn eigen weg gegaan. Deze en dergelijke feiten heeft
  • . . . in de gelegenheid gesteld zulk een product van deze groote yernieuwingsbeweging te aanschouwen. Dit was, toen Royaards na zijn studietijd bij Reinaardt met zijn gezelschap een gastreis door Vlaanderen ondernam. Verbonden met Vlaanderen. De Gruyter is in de tooneellucht opgegroeid en de drang naar . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
  • . . . combineerde stage, proscaenium en auditorium in een heerlijke structuur en bracht zijn toehoorders in een spiritueele verhouding tot mekaar en tot het tooneel. Max Reinhardt zocht z'n inspiratie in Craig 's theoriën, monteerde «Oedipus» «Orestes» en behaalde een reuzensucces. Het « Grosses Schauspielhaus » te Berlijn -- . . .
  • . . . ook voor het gesproken woord bezwaren meebrengt, kan verminderd worden door naar verschillende zijden te spreken en niet zooals vroeger in eene richting. Reinhardt wil in alles verzinnelijking geven en zijn praestaties zijn gericht op technisch-artistieke oplossingen. «Wanneer Reinhardt » zegt Dr E. L. De Moor in . . .
  • . . . niet zooals vroeger in eene richting. Reinhardt wil in alles verzinnelijking geven en zijn praestaties zijn gericht op technisch-artistieke oplossingen. «Wanneer Reinhardt » zegt Dr E. L. De Moor in een uitgebreide studie over het Berlijnsche theater «zich naar Amerika laat lokken -- vermoeid van leiding geven . . .
  • . . . Comaedia» in 1921, door Norman-Bel Geddes in Madison Square Garden. Copeau 's theater is het meest volledige, meest ingestudeerde experiment; dat van Reinhardt het meest ambitieuze. Vreemd is het wel dat de energie voor de nieuwere theaterbeweging vooral ten goede kwam aan de studie van nieuwe producties, . . .
  • . . . Wolf , Kokoschka ... en de meest populaire Georg Kaiser , die het bizarre drama «Van morgenstond tot middernacht» schreef, gemonteerd door Reinhardt te Berlijn, ook te Londen opgevoerd en verder gefilmd. Hij heeft het probleem van het drama van morgen heerlijk gevat : het realisme vervangen . . .