Advanced Search found 2 item(s) featuring "Maurice Schoemaker"

1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
  • . . . mevr. Sonia Korty toevertrouwd had, terwijl hijzelf aan den lessenaar stond. En de twee Vlaamsche toondichters, van wie hij zeer belangrijke werken opvoerde, Maurits Schoemaker en Karel Candael , zullen deze werken ook wel als ...vooruitgeschoven posten bedoeld hebben. Maurits Schoemaker zijn zangspel «Swane», op . . .
  • . . . zeer belangrijke werken opvoerde, Maurits Schoemaker en Karel Candael , zullen deze werken ook wel als ...vooruitgeschoven posten bedoeld hebben. Maurits Schoemaker zijn zangspel «Swane», op een tekst van Styn Streuvels en Emmanuel De Bom , waarvan de creatie op Zaterdag
  • . . . jaar ook bracht Koningin Elisabeth haar derde bezoek aan de Vlaamsche opera , en deze eer gold ditmaal het Vlaamsche werk van Maurits Schoemaker : «Swane». Dit bezoek geschiedde op Dinsdag 7 Maart 1933 , en ging, op uitdrukkelijk verzoek der Vorstin-zelve, met een uiterst minimum van . . .
1939-07 HET VEERTIGSTE JAAR 1937-38 (August Monet)
  • . . . Twee nationale : «De Verzoeking van den Dichter», van August De Boeck , op Zaterdag 20 November 1937 , en «Pan» van Maurits Schoemaker , op Zaterdag 27 November 1937 , en een Duitsch : «Het Paradijstuintje» van Carl Orff , op Zondag 20 Maart 1938 . . . .