Advanced Search found 1 item(s) featuring "Maurits Van Hoeck"

1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . gebeurt, wat reeds meermalen gebeurde met hetzelfde effect als gewoonlijk : het volk is losgewoeld en staat gereed om de missie te beginnen. Z. E. H. Maurits van Hoeck hield reeds een kruisweg van spreekkoren langs de straten van Antwerpen, en hij zelf sprong op een vrachtwagen of . . .