Advanced Search found 1 item(s) featuring "Marcellus Emants"

1920-10-24 Tooneelwedstrijd te Leuven (T.B.)
  • . . . te Leuven, zette Donderdag, 21, in met de opvoering van "Weldoeners der Menschheid" door F. Filippi en "In de Praktijk" door M. Emants . De spelende maatschappij was " De Vlaamsche Vrienden " van Berchem. Er was tamelijk veel volk, hoewel Leuvenaars, over 't algemeen, niet hoog oploopen . . .